Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Priroda i delovanje › Priroda i delovanje

Priroda i delovanje

 

PRIRODNI  MINERAL                                 ANTIOKSIDANT                                 DIJETETSKI  SUPLEMENT
 

 Homozel  Homozel Homozel   Homozel
Prirodni izgled rude zeolita Kristalno-saćasta struktura Staro pakovanje 60 g Novo pakovanje 60 g

 

         HOMOZEL JE NAJJAČI PRIRODNI ADSORBENT, ČISTAČ ORGANIZMA OD OTROVNIH MATERIJA

                                         I KANCEROGENIH ČESTICA URANIJUMSKE KONTAMINACIJE

Šta je zeolit ?

Zeoliti su mikroporozni, aluminosilikatni minerali koji se najčešće koriste kao adsorbensi

(imaju sposobnost da dodaju neku materiju svojoj strukturi). Sama struktura zeolita je

porozna a tokom prirodnog  procesuiranja – stvaranja, iz zemlje je “usvojila” odgovarajuće mikroelemente (kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum) sa sposobnošću da ih u procesu detoksikacije razmeni sa kontaminentima iz organizma.

Prirodni zeolit je nastao u davna vremena, kada su vulkanske stene i pepeo došli u

kontakt sa alkalnim podzemnim vodama. Prirodni zeolit kao izvadjena ruda, nema korisnih svojstava dok se tehnološki ne obradi, tj. mikronizira, termički obradi, steriliše i hermetički se čuva da bi mogao da se koristi, kako za ljudske potrebe, tako i u druge svrhe (ishrana životinja, oplemenjivanje zemljišta, prečišćavanje vode za piće, prečišćavanje otpadnih voda).

Za humanu upotrebu jedini dozvoljeni zeolit je klinoptilolita koji je po sastavu bogat

kolonadom minerala.

U tehnološkom postupku mehaničke aktivacije zeolit se usitnjava do veličine mikrona,  

čime mu se povećava aktivna površina, tj. povećavaju se njegov adsorpcioni kapacitet i

sposobnost jonske izmene. Slikovito rečeno, klinoptilolit izgleda kao pčelinje saće čije

negativno naelektrisanje daje sposobnost vezivanja, tj. razmene pripadnih pozitivnih jona

mikroelemenata sa jonima toksičnih metala i jonima drugih štetnih supstanci iz sredine

koja se želi prečistiti.

Zeolit se sa vezanim patogenima izlučuje iz organizma putem fecesa i urina za 3-5 sati.

HOMOZEL je proizveden od prirodne rude zeolita izvađene iz rudnika Slanci.

Po hemijskom sastavu spada u grupu najkvalietnijih zeolita klinoptilolit.

Posebnim postupkom mlevenja i sejanja dobija se najfiniji praškasti proizvod, mineral

svetložućkaste boje sa velikom aktivnom površinom. Termičkom obradom, potencijalna

energija mirovanja molekula zeolita dovodi se do nivoa visoke adsorpcione moći sa cca

160 negativno polarizovanih jona koji su u procesu jonske izmene sposobni da privuku

one štetne materije u ljudskom organizmu koje su pozitivnog naelektrisanja. Slikovito

rečeno, zeolit kao magnet privlači, vezuje i iznosi štetne materije iz organizma. Zbog

ove prirodne blagodeti u svetu ga često zovu kamen života i božiji dar prirode.

 

 Kako deluje zeolit? 

Već je opisano adsorptivno dejstvo zeolita i oslobađanje organizma od štetnih materija, 

čime se jača čovekov imuni sistem. Zeolit je koristan i kao antioksidans, jer sprečava 

negativno dejstvo slobodnih radikala na ćelije. Slobodni radikali nastaju pod dejstvom

stresa, zagađenja, zračenja, to su nestabilni molekuli koji reaguju sa drugim 

molekulima da bi postali stabilni. Pri ovoj reakciji napadnuti molekul postaje nestabilan, 

tj. sam postaje slobodni radikal pa napada druge stabilne molekule u ćelijama. Na taj 

način dolazi do oštećenja ćelija i pojave genske mutacije, do stvaranja kancerogenih 

ćelija, oštećenja  krvnih sudova a u krajnjem ishodu razvijaju se bolesti, kao što su: 

kancer, srčana oboljenja, dijabetes, oboljenja jetre i drugih organa. Zeolit se koristi za

adsorpciju patogenih bakterijskih toksina, mikrotoksina i drugih nečistoća koje mogu 

dovesti do oboljenja organizma. Zeolit se koristi za poboljšanje opšteg stanja zdravlja i 

imuniteta, utiče na smanjenje nivoa šećera u krvi i posledičnih komplikacija dijabetesa, 

smanjuje oštećenja  krvnih sudova, kod ateroskleroze snižavanjem koncentracije 

holesterola i triglicerida u krvnim sudovima, arterijama, venama i kapilarima. Posebno 

je efikasan kod trovanja i bolesti jetre. Zeoliti hvataju u svoju kristalnu strukturu 

gasove i mirise, kao i pozitivno naelektrisane jone, jer sam zeolit u vodi dobija 

negativno naelektrisanje.

Postoje različite vrste komercijalnih proizvoda na bazi zeolita sa različitim namenama. 

Pošto zeoliti imaju svojstvo da usvajaju pozitivno naelektrisane jone koriste se za 

prečišćavanje voda, za omekšavanje teške vode, u poljoprivredi - u stočnoj ishrani za 

povećanje prinosa, u zemljoradnji za prehranu biljaka, u građevinarstvu...Pogledajte šta

piše na pakovanju praška za veš i videćete da je u sastavu i zeolit. Nije  svaki zeolit

pogodan za ljudsku upotrebu, koriste se samo zeoliti sa visokim procentom minerala

klinoptilotita. Visokokvalitetna ruda zeolita da bi postala koristna za humanu upotrebu

mora se aktivirati i sačuvati u aktivnom stanju do prvog otvaranja za upotrebu.