Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Istorijat › Istorijat

Istorijat


Firma IPI-d.o.o. osnovana je 1996 god.  Sa projektom  ZEOLIT u humane svrhe" započeto je 2003 godine.

1. Poizvodnja zeolita za ljudsku upotrebu započeta je 2007 godine na osnovu Uverenja-

     sertifikata dobijenog od akreditovane laboratorije instituta VMA - Beograd, UVERENJEM br. 0180206/11.07 2007god.

2. Proizvoda po novom zakonu nastavljena je sertifikacijom i upisom u bazu podataka kod

     Ministarstava zdravlja Republike Srbije  na osnovu UVERENJEA br.6623/18. 03 2015 god. 

3. Proizvodi se po SYSTEM-u HACCP.

4. HOMOZELje zaštitićeno komercijalno ime proizvoda u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.                                                                                                                                                  

* * *

O RUDNIKU "SLANCI"

<font color= <font color=
<font color=

                                               Prirodna ruda ZEOLIT-A                                                         Kristalna saćasta molekularna struktura


- Stena-Grumen ZEOLIT-a, prikazan na slici predstavlja zaštitni znak firme „IPI“-d.o.o.

 Ruda zeolita je domaćeg Srpskog porekla iz rudnika kod sela SLANCI, VELIKOG SELA I VINČE.

 Rudnik se nalazi na Tapinom brdu na desnoj obali reke Dunav koja teče koritom formiranim

 na dnu nekadašnjeg Panonskog mora. Ovo ističemo zbog posebnih minereoloških osobina zeolita sa ovog

 područja koje ga čini jedinstvenim i svrstan je u grupu najkvalitetnijih zeolita-KLINOPTILOLIT.

- Geološki gledano, Tapino brdo sa bogatom rudom ZEOLIT-a, nastalo je od usijane mase-lave koja se pored

  prirodnog hladjenja, hladila vodom alkalnog sastava iz tadašnjeg Panonskog mora.

- U svetu je poznato da se najkvalitetniji ZEOLIT-i nalaze na velikim dubinama mora i okena ali su teško dostupni

  za vadjenje. Minerali  ZEOLIT-a sa velikih dubina mora i okeana razlažu se i sadržani su u morskoj vodi koja je

  korisna za čoveka kada se u njoj kupa i pliva. Da bi se uspostavila razmena štetnih materija iz čovekovog organizma

  sa mineralima iz morske vode, preporuka je kupati se minimalno 1h.  Razmena korisnih minerala iz elektrolita morske vode u telo čoveka uspostavlja se preko

  pora na koži i tada nastupa iznošenje štetnih materija-otrova iz tela a unose se korisni minerali iz morske vode.

- Poznato je da ljudi kada se vrate sa odmora na moru kažu da su se lepo odmorili i da su napunili baterije a u većini

  slučajeva neznaju da su za to dobrim delom zaslužni minerali  ZEOLIT-a iz morske vode.

- Slanački ZEOLIT hladjen slatkastom vodi iz tadašnjeg Panonskog mora karakteriše visoko generisani  procenat

   minerala Klinoptilolita koji u sebi sadrži kolonadu minerala medju kojima dominiraju Kalijum, Kalcijum, Natrijum,

   Magnezijum i drugi  hemijski elementi koji su veoma korisni za očuvanje i poboljšanje ljudskog zdravlja.

- HOMOZEL se pokazao kao izvanredan diuretik. Karakteriše ga visok nivo jonoizmenjivačke moći u eliminaciji

   otrovnih materija iz organizma preko urina, znoja i stolice. Kao dokaz ovoj tvrdnji je pojava koju uočava korisnik,

  a to je da nakon 1h po upotrebi HOMOZELA javlja se potreba za povećanim uriniranjem. To je prirodna moć Homozela

  da vezuje i izbacuje štetne materije iz organizma, jednostavno rečeno, čisti  organizam i čovek primećuje da se mnogo

  bolje oseća, raspoloženiji je, sa voljom i bez stresa izvršava svakodnevne obaveze.